088 4387 088

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA of wilt u dat worden? Er komt steeds meer wet- en regelgeving waarmee de uitvoering en de financiële verantwoordelijkheid bij de werkgever komen te liggen.

Impuls is dienstverlener in Ziektewet en WGA begeleiding voor het 12 jaarsrisico. Dit doen wij vanuit een integrale benadering van preventie, verzuim en re-integratie. Wij kunnen werkgevers volledig ontzorgen op het gebied van de uitvoering van de Ziektewet en WGA begeleiding.

Lees meer:

WGA