Beslisnota Wetsvoorstel oordeel bedrijfsarts bij RIV-toets UWV leidend

Op 1 september 2021 zou een wetswijziging worden doorgevoerd ten gevolge waarvan bij de RIV-toets door het UWV het oordeel van de bedrijfsarts leidend zou worden. Met andere woorden, zoals nu van toepassing zou dan een afwijkend oordeel van de verzekeringsarts van het UWV niet meer kunnen leiden tot een loonsanctie. Wij juichen deze wijziging toe en zijn van mening dat deze veel meer recht doet aan het oordeel van de bedrijfsarts en veel meer duidelijkheid geeft richting de werkgever.

Helaas is deze wijziging, door de val van het kabinet, controversieel verklaard. Echter, zoals uit de ‘Beslisnota’ blijkt (zie ook onderstaande alinea uit deze nota) staat SZW nog steeds achter de voorgenomen wijziging. 

Zoals gezegd, ook naar onze mening leidt het voorstel tot meer duidelijkheid voor de werkgever en is het niet meer dan logisch dat de werkgever bij de invulling van re-integratieactiviteiten op dossierniveau, volledig moet kunnen vertrouwen op het oordeel van de bedrijfsarts, zonder risico op een loonsanctie.

Download hier de beslisnota.