Eerste hulp bij ‘gedoe op de werkvloer

Waar mensen met elkaar samenwerken zullen situaties voorkomen waarin het niet meer mogelijk is op de oude voet verder te gaan. Het is nog niet helder is hoe de nieuwe situatie eruit ziet, maar het is helder dat het zo niet langer kan doorgaan. Individu en organisatie bevinden zich dan in een soort tussenfase, ook wel liminale fase genoemd. Denk hierbij aan gedrag van een medewerker dat de organisatie niet tolereert, gedoe tussen mensen, minder of slecht presteren, problemen met de werkplek of werkomgeving, het niet kunnen realiseren van ambities of veelvuldig verzuim.

Het is vaak een ongemakkelijke periode voor de mensen en organisaties die zich in een dergelijke situatie zitten. Vaak is dat helemaal niet erg en wordt er samen in goede harmonie een oplossing gevonden. Soms is het vinden van een oplossing lastig of kost het tijd. Dan is het handig om zo snel mogelijk een interventie in te zetten om escalatie of onnodige kosten te voorkomen. Comens ondersteunt dan met een liminaal traject dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke procesbegeleider.

Waarom hulp inroepen?
De meeste organisaties hebben zeer capabele HR-professionals die bedreven zijn in het oplossen van complexe situaties. Toch kan het soms raadzaam zijn om een onafhankelijke procesbegeleider in te schakelen bij het vinden van een oplossing. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

  • Onafhankelijkheid van de procesbegeleider: in veel organisaties worden interne professionals gezien als verlengstuk van de organisatie. Door het inschakelen van een externe procesbegeleider wordt de noodzakelijke veiligheid en het draagvlak voor het proces bij beide partijen vergroot.
  • Snelheid: binnen 3 weken is helder welke oplossing door organisatie en medewerker wordt gekozen. Hiermee wordt gemiddeld 3 tot 6 maanden bespaard ten opzichte van het intern vinden van een oplossing.
  • Focus: de procesbegeleider heeft een helder afgebakende rol, geen andere belangen in de organisatie en is gespecialiseerd in het vinden van oplossingen in de Comens-methodiek.
  • Creatief: hoewel we luisteren naan knelpunten oplossingsrichtingen die we horen tijdens de interviews brengen we ook zelf creativiteit in
  • Helder: we draaien er niet op heen en benoemen de situatie zoals die is

Hoe werkt het?
Bij het ontwikkelen van onze aanpak zijn we geïnspireerd door de Stecr Werkwijzer Werkaanpassing, die in 2006 is ontwikkeld door en voor arboprofessionals. Verschillen van inzicht worden aan de hand van de 4A’s (arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidvoorwaarden en arbeidsverhoudingen) geanalyseerd en vertaald naar knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Door in gesprek te gaan met de organisatie en de betrokken werknemer of manager kan escalatie worden voorkomen en gezamenlijk worden gekozen voor een haalbare oplossing.