085 7738 656

In sommige situaties kan het gebeuren dat het UWV een beslissing neemt waar u het als werkgever niet mee eens bent.

Bezwaar aantekenen

Vanwege de grote financiële consequenties van een beslissing van het UWV kan het raadzaam zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het UWV. Wij kunnen u adviseren over de noodzakelijke en gewenste stappen in een bezwaarprocedure en nemen u graag het werk uit handen.

U kunt hierbij denken aan: het opstellen en indienen van een (pro forma) bezwaarschrift bij het UWV, overleg met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, het onderhouden van telefonische contacten met het UWV, het bijwonen van een hoorzitting bij het UWV en de bewaking van de wettelijke termijnen.

Ondersteuning bij 'in beroep gaan'

Het kan voorkomen dat u het vervolgens niet eens bent met de beslissing van het UWV op het bezwaar. Als deze situatie zich voordoet, kunt u overwegen beroep in te stellen bij de rechtbank.

Ook hierin kunnen wij u adviseren en ondersteunen bij het zetten van de juiste stappen.

Contact

Meer informatie? Neem contact met ons op. Bel 085 7738 656 en vraag naar onze specialisten of mail naar info@impulsbv.nl.