WGA eigen beheer

Werkgevers dienen bij de keuze voor eigenrisicodragen voor de WGA een Garantieverklaring af te geven bij de Belastingdienst. Deze verklaring geeft een verzekeraar alleen indien het risico van instroom in de WGA wordt afgedekt met een verzekering.

Omdat verzekeraars op dit moment erg terughoudend zijn bij het aanbieden van goede verzekeringsoplossingen en de premiestelling vaak hoog is, is het voor veel werkgevers niet interessant om eigenrisicodrager (ERD) te worden of te blijven. Daarom heeft Impuls voor werkgevers de mogelijkheid onderzocht om eigenrisicodrager voor de WGA te worden zonder verzekering.

Financieel risico in eigen beheer

De eis van de wetgever over de verplichte afgifte van de Garantieverklaring (in de profitmarkt) blijft bestaan, echter Impuls biedt een oplossing waarbij het financiële risico van instroom in de WGA voor de werkgever deels of volledig in eigen beheer wordt genomen.

Indien sprake is van beperkte instroom in de WGA, de werkgever grip heeft op de instroom en een actief beleid volgt in het kader van preventie en re-integratie (schadelastbeperkende maatregelen), kan eigenrisicodragen voor de WGA, deels of volledig in eigen beheer worden genomen.

Calamiteitendekking

Eigen beheer kan ook gecombineerd worden met een zogenaamde calamiteitendekking. In dit geval kan de werkgever ervoor kiezen om een deel van het risico van instroom in de WGA zelf te dragen (eigen behoud in geld). Indien zich dan een calamiteit voordoet waarbij de instroom in de WGA op enig moment disproportioneel is toegenomen, en het eigen behoud in geld wordt overschreden, zal de calamiteitenregeling tot uitkering komen.

Speciaal voor werkgevers die de WGA in eigen beheer willen nemen bieden wij de WGA Module aan voor de uitvoering

Impuls heeft dienstverlening ontwikkeld waarmee de werkgever de dossierbehandeling voor (ex-) werknemers vanaf 26 weken (of later) kan laten auditen door ervaren specialisten buiten de organisatie.

Van belang is een uniforme aanpak ten aanzien van de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers, een goede coördinatie en afstemming van de activiteiten in het kader van ERD en een zo laag mogelijke belasting voor de verantwoordelijke medewerkers binnen uw organisatie.

Daarbij is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat de aanpak compliant aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid is en dat de regie op processen en de financiële stromen voor nu en de toekomst geborgd is.