WGA module

Impuls neemt de re-integratieverplichting volledig uit handen met de WGA Module.

Het doel van de Module is schadelastbeheersing voor de werkgever, de werknemer en de verzekeraar (indien van toepassing), gerelateerd aan verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit doel wordt bereikt door de werkgever te begeleiden bij de invulling van alle activiteiten die in dit kader relevant zijn.

Het gaat hierbij om de inrichting en uitvoering van de procedures, processen en informatiestromen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat een werknemer weer herstelt van ziekte of re-integreert vanuit een situatie van arbeidsongeschiktheid.

WGA ERD

Het WGA eigenrisicodragerschap (ERD) zorgt voor extra verplichtingen én mogelijkheden om meer grip op de WIA instroom te krijgen. Het gaat uiteindelijk om een relatief kleine groep, maar de (financiële) impact is groot en de regelgeving complex. In de praktijk blijkt dat weinig werkgevers hier efficiënt en actief mee bezig zijn.

De Module is efficiënt ingericht en maakt gebruik van schaalgrootte, daarom zijn de kosten lager dan wanneer uw organisatie de WGA begeleiding zelf zou uitvoeren. Het inzetten van de Module van Impuls kan vanaf verschillende momenten. Bijvoorbeeld vanaf 26 weken langdurig verzuim of pas vanaf 104 weken bij de instroom in de WIA en aanvang van de WIA-uitkering.

Impuls heeft dienstverlening ontwikkeld waarmee de werkgever de dossierbehandeling voor (ex-) werknemers vanaf 26 weken (of later) kan laten auditen door ervaren specialisten buiten de organisatie.

Van belang is een uniforme aanpak ten aanzien van de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers, een goede coördinatie en afstemming van de activiteiten in het kader van ERD en een zo laag mogelijke belasting voor de verantwoordelijke medewerkers binnen uw organisatie.

Daarbij is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat de aanpak compliant aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid is en dat de regie op processen en de financiële stromen voor nu en de toekomst geborgd is.

Voordelen uitvoering WGA door Impuls

  • Daling van de verzuim- en arbeidsongeschiktheidslasten.
  • Met de module ontzorgen wij uw HR door de 10 jaar durende re-integratieplicht volledig op te pakken.
  • U haalt objectieve en specialistische kennis in huis om alle mogelijkheden te benutten rondom de WGA.
  • U bent verzekerd van continuïteit in uitvoering en de kwaliteit.
  • Geen loondoorbetalingssancties meer (100% garantie juiste invulling verplichtingen vanuit WVP).
  • Regie op processen en de financiële stromen voor nu en in de toekomst geborgd.