Eigenrisicodrager Ziektewet

BeZaVa

Door de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)’ bent u nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract.

De premie die grote of middelgrote werkgevers moeten betalen is, zowel voor de Ziektewet als voor de WGA, gebaseerd op de instroom van 2 jaar geleden. Door nu al te anticiperen beperkt u straks uw schadelast en kosten.

De wijzigingen in het kort

De essentie van BeZaVa is dat de premie voor de Ziektewet, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, gedeeltelijk of volledig gedifferentieerd wordt. Dat wil zeggen dat de premie afhankelijk is van de instroom in het verleden (2 jaar terug) vanuit uw eigen organisatie. Deze premiedifferentiatie geldt daarnaast ook voor de WGA-premie voor werknemers met een tijdelijk contract en wordt daarmee dus gelijkgetrokken aan de huidige premiedifferentiatie WGA voor werknemers met een vast contract.

Door deze premiedifferentiatie kan het vanaf het jaar 2014 voor u als werkgever aantrekkelijker worden om te kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet.

Lees meer over de wetswijziging

Uitvoering Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet is een werkgever zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van ex-werknemers die ziek uit dienst zijn getreden of binnen 28 dagen na einde dienstverband alsnog ziek zijn geworden. De dienstverlening van Impuls is gericht op een volledige uitvoering van de (wettelijke) verplichtingen, waaronder die van de Wet verbetering poortwachter.

Het voldoen aan al deze verplichtingen is een voorwaarde om eigenrisicodrager Ziektewet te kunnen worden.

Lees meer over de uitvoering ziektewet