Loonadministratie Ziektewet

Naast de uitvoering van de Ziektewet door Impuls, kunt u er ook voor kiezen om de volledige loonadministratie aan ons uit te besteden. Hierbij gaat het, naast het verstrekken van de uitkeringsspecificaties voor de ex-werknemer die recht heeft op een Ziektewetuitkering, ook om het verzorgen van de jaaropgaven en de loonheffingen aan de Belastingdienst.

Het overnemen van de loonadministratie levert duidelijk voordelen op als het gaat om de aansluiting van het primaire proces van bepalen van recht, hoogte en duur op de uitbetaling van de Ziektewetuitkeringen en het doen van de loonaangiften aan de Belastingdienst.

Voordelen op een rij

  • Bij wijzigingen in een dossier die gevolgen hebben voor de verloning is een naadloze communicatie tussen onze casemanager en degene die de loonadministratie voert van groot belang. Door het verzuimproces en de verloning bij één partij onder te brengen is de kans op fouten kleiner.
  • Dubbele werkzaamheden worden voorkomen, doordat elke wijziging door één partij (in plaats van twee) gecommuniceerd en verwerkt wordt.
  • De periodieke controles van het UWV m.b.t. de uitvoering van de Ziektewet bij eigenrisicodragers, worden niet bij u, maar bij Impuls uitgevoerd.
  • De verloning Ziektewet is anders dan die bij reguliere dienstverbanden. Verschillen zijn o.a. uitkeringen per dag (op basis van dagloon) i.p.v. per 4 weken of per maand, verwerken van voorschotten en maatregelen (sancties), loonstrook aanpassen aan ZW (het is immers een uitkeringsstrook en geen loonstrook). Impuls neemt deze zaken voor u uit handen.