Ziektewet Module

Eigenrisicodrager? Laat u ziektewet uitvoering door ons verzorgen

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (BeZaVa) en wilt u de uitvoering van de Ziektewet uitbesteden? Impuls zet in beweging! Wij nemen de volledige uitvoering van de (wettelijke) verplichtingen, waaronder die van de Wet verbetering poortwachter uit handen.

De ervaring leert dat met goede verzuimbegeleiding (ex-)medewerkers sneller aan het werk gaan, waardoor uw verzuim en WGA-kosten beheersbaar blijven. Uitbesteden is in veel gevallen een aantrekkelijke optie.

Een reductie van de Ziektewetschadelast met minimaal 40-50% bij uitbesteden uitvoering Ziektewet.

Uitvoering Ziektewet door Impuls

Voordelen uitvoering Ziektewet door de specialisten van Impuls

 • U haalt specialistische kennis van de wetgeving rondom de Ziektewet in huis
 • U voldoet aan de wet- en regelgeving van de Ziektewet
 • U voldoet aan de eisen van het UWV
 • U bent verzekerd van een professionele en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers
 • U haalt het maximale voordeel uit het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet
 • De schadelastbeheersing is gericht op de Ziektewetperiode en op de beperking van de WIA-instroom.

Met de Ziektewet Module van Impuls nemen wij voor werkgevers het gehele proces over zoals

 • UWV heeft de Ziektewet Module van Impuls geauditeerd en volledig akkoord bevonden;
 • Vaststellen recht, hoogte en duur van de Ziektewetuitkering;
 • Volledige begeleiding ex-werknemer volgens de Wet poortwachter bij recht op Ziektewetuitkering;
 • Separate verzuimregistratie en vastlegging;
 • Schadelast beperkende maatregelen;
 • Volledige verloning van ex-werknemer;
 • Administratieve afwikkeling en contacten met het UWV;
 • Ziektewet Audit en controle.
Ziektwetmodule - over ons

Eigen regie: maximale beheersing schadelast

Voordelen eigen regie

 • Biedt grote kansen en mogelijkheden om de kosten van de Ziektewetuitkeringen te verlagen;
 • Beperken van de instroom in de WGA op de middellange en langere termijn;
 • Omdat bij instroom in de WGA een werkgever inmiddels 10 jaar financieel verantwoordelijk is, zullen ook de (premie)kosten van arbeidsongeschiktheid dalen;

Wanneer verantwoordelijk voor begeleiding ex-werknemer;

 • Werknemer ziek uit dienst;
 • Werknemer binnen 28 dagen na einde dienstverband alsnog ziek;