Keuze eigenrisicodrager Ziektewet (BeZaVa)

Een zorginstelling met ruim 800 werknemers is voor het Ziektewet risico publiek (dus via het UWV) verzekerd. De instelling wil graag meer grip krijgen op medewerkers die ziek uit dienst gaan. Hiermee wil zij een kostenbesparing voor zowel de korte als de middellange termijn bereiken. Via een collega zorginstelling wordt contact opgenomen met Impuls om de mogelijkheden nader te verkennen.

Door de omvang en reguliere instroom van de organisatie is het risico goed te calculeren. Impuls heeft een calculatie van verschillende scenario’s gemaakt waaruit bleek dat ruim € 345.000,- kon worden bespaard. Impuls heeft een voorstel gedaan voor uitvoering van de Ziektewet. In het besluitvormingstraject heeft Impuls de directie, HR en OR geïnformeerd. Naast de financiële besparing is de operationele/administratieve last tot het minimum teruggebracht.

Resultaat

Besparing van ruim € 345.000,-

De operationele en administratieve last zijn tot een minimum teruggebracht.