085 7738 656

Wie zijn we?

Impuls is dé partner voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn (of willen worden) voor de Ziektewet en WGA.

 

De tijd dat de overheid zorgde voor de sociale zekerheid is definitief voorbij. Er komt steeds meer wet- en regelgeving waarmee de uitvoering en de financiële verantwoordelijkheid bij de werkgever komen te liggen.

Impuls is dienstverlener in Ziektewet en WGA begeleiding voor het 12 jaarsrisico. Dit doen wij vanuit een integrale benadering van preventie, verzuim en re-integratie. Wij kunnen werkgevers volledig ontzorgen op het gebied van de uitvoering van de Ziektewet en WGA begeleiding.

Wij adviseren, ondersteunen en ontzorgen (grote) werkgevers in Nederland met betrekking tot Sociale Zekerheid. In eerste instantie rondom de uitvoering van de Ziektewet (BeZaVa) en de WIA/WGA (10 jaars risico). Maar ook daarvoor. We helpen bij het beperken en indien mogelijk voorkomen van de WGA instroom en dat werknemers ziek uit dienst gaan.

Wij werken met een integrale aanpak, zijn bekend met de kosten en risico’s van verzuim, benutten de wettelijke regelingen en sturen op arbeidsdeelname. Ook voor relevante diensten rondom deze thema’s kunt u bij ons terecht.

Missie & visie

Vanuit de visie dat er zelfs binnen beperkingen mogelijkheden schuilen, bieden wij ondersteuning aan werkgevers om de risico’s van instroom in de ziektewet en WGA te voorkomen en te beperken.

 

Onze missie is om iedereen eerlijk te behandelen en zowel de werknemer als de werkgever te helpen de schadelast te beperken. Dat kan door (ex-)werknemers naar werk te begeleiden, maar ook door de werknemer naar een andere uitkering te begeleiden. Het doel is dat de (ex-)werknemer de juiste uitkering krijgt en de werkgever geen schade betaalt die niet op hem verrekend kan worden.

Wij gaan voor goed werkgeverschap en een lage schadelast voor de werkgever en duurzame arbeidsdeelname (of een goed alternatief) voor de werknemer.

Impuls staat voor Innovatie, Mensgericht, Perspectief, Uitmuntend, Leiderschap, Samen sterker.

Impuls zet in beweging!