Missie & Visie

Vanuit de visie dat er zelfs binnen beperkingen mogelijkheden schuilen, bieden wij ondersteuning aan werkgevers om de risico’s van instroom in de ziektewet en WGA te voorkomen en te beperken.

Onze missie is om iedereen eerlijk te behandelen en zowel de werknemer als de werkgever te helpen de schadelast te beperken. Dat kan door (ex-)werknemers naar werk te begeleiden, maar ook door de werknemer naar een andere uitkering te begeleiden. Het doel is dat de (ex-)werknemer de juiste uitkering krijgt en de werkgever geen schade betaalt die niet op hem verrekend kan worden.

Wij gaan voor goed werkgeverschap en een lage schadelast voor de werkgever en duurzame arbeidsdeelname (of een goed alternatief) voor de werknemer.

Impuls staat voor Innovatie, Mensgericht, Perspectief, Uitmuntend, Leiderschap, Samen sterker.

Impuls zet in beweging!

neem contact op
of bel 085 7738 656