Arbeidsdeskundig onderzoek

De werkhervatting van een langdurig zieke werknemer kan ingewikkeld zijn. Soms maken de vastgestelde beperkingen het terugkeren van een werknemer binnen het bedrijf onmogelijk.

Als werkgever heeft u toch verplichtingen met betrekking tot de Wet verbetering poortwachter. De verplichtingen die u heeft als werkgever staan beschreven in het stappenplan Wet poortwachter van Impuls BV.

Inzet arbeidsdeskundige

In bovenstaande situatie kan een arbeidsdeskundige uitkomst bieden. De arbeidsdeskundige gaat kijken wat maakt dat de re-integratie (nog) niet is gelukt. Er wordt gekeken naar de essentie van het probleem. Het doel is structurele werkhervatting. Structurele werkhervatting kan zijn in (aangepast) eigen werk, ander werk of passend werk bij een andere werkgever.

Als dit laatste het geval is, dan zullen alle mogelijkheden binnen uw organisatie grondig moeten worden onderzocht. Rekening houdend met de verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter stelt.

Niet alleen kan de arbeidsdeskundige vaststellen of de conclusie ten aanzien van de re-integratie binnen uw bedrijf juist is. Ook kan hij adviseren ten aanzien van het vormgeven van een externe re-integratie. Hierbij komen vaak subsidiemogelijkheden naar voren die aanpassingen van de werkplek, begeleiding van de werknemer en scholing mogelijk maken. Hiermee voldoet u aan de Wet verbetering poortwachter, maar werkt u ook kostenbesparend.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Impuls verricht arbeidsdeskundige onderzoeken, liefst uiterlijk in week 42 (of eerder als daar indicaties voor zijn) wordt uitgevoerd. Onze arbeidsdeskundige onderzoeken gaan verder dan in Nederland gebruikelijk is. Wij geven concrete antwoorden op de volgende vragen:

1. Kan werknemer re-integreren in eigen werk?
2. Zo niet, kan werknemer re-integreren in eigen werk indien er aanpassingen worden gedaan?
3. Zo niet, kan werknemer re-integreren in ander werk bij de eigen organisatie?
4. Zo niet, kan werknemer re-integreren in ander werk (buiten de eigen organisatie) en zijn er geschikte functies beschikbaar?
5. Komt werknemer in aanmerking voor vervroegde IVA?

Nadat het arbeidsdeskundig onderzoek is afgerond geven wij direct advies over het vervolgtraject:

  • òf een werkaanpassing om een vastgelopen situatie vlot te trekken
  • òf een spoor 2 traject
  • òf een vervroegde IVA aanvraag

Ook brengen wij de financiële en wettelijke consequenties in verschillende situaties voor de werknemer in kaart.