Arbeidsdeskundig onderzoek

Soms blijkt de werkhervatting van een langdurig zieke werknemer complex. Wanneer er beperkingen zijn vastgesteld in het functioneren van de werknemer (wegens ziekte of gebrek), dan kan terugkeren binnen het bedrijf onmogelijk lijken.

Toch heeft u verplichtingen ten aanzien van de Wet verbetering poortwachter. Welke verplichtingen dat zijn, kunt u zien in het Wet poortwachter stappenplan van Impuls.

Inzet arbeidsdeskundige

In bovenstaande situatie kan een arbeidsdeskundige uitkomst bieden. De arbeidsdeskundige gaat na wat de essentie van het probleem is, waardoor re-integreren (nog) niet gelukt is. Structurele werkhervatting van de werknemer is het doel. Dit kan werkhervatting in (aangepast) eigen of ander werk zijn, maar ook ander passend werk bij een andere werkgever.

Als dit laatste het geval is, dan zullen alle mogelijkheden binnen uw organisatie grondig moeten worden onderzocht. Rekening houdend met de verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter stelt.

Niet alleen kan de arbeidsdeskundige vaststellen of de conclusie ten aanzien van de re-integratie binnen uw bedrijf juist is. Ook kan hij adviseren ten aanzien van het vormgeven van een externe re-integratie. Hierbij komen vaak subsidiemogelijkheden naar voren die aanpassingen van de werkplek, begeleiding van de werknemer en scholing mogelijk maken. Hiermee voldoet u aan de Wet verbetering poortwachter, maar werkt u ook kostenbesparend.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Impuls verricht arbeidsdeskundige onderzoeken, liefst uiterlijk in week 42 (of eerder als daar indicaties voor zijn) wordt uitgevoerd. Onze arbeidsdeskundige onderzoeken gaan verder dan in Nederland gebruikelijk is. Wij geven concrete antwoorden op de volgende vragen:

1. Kan werknemer re-integreren in eigen werk?
2. Zo niet, kan werknemer re-integreren in eigen werk indien er aanpassingen worden gedaan?
3. Zo niet, kan werknemer re-integreren in ander werk bij de eigen organisatie?
4. Zo niet, kan werknemer re-integreren in ander werk (buiten de eigen organisatie) en zijn er geschikte functies beschikbaar?
5. Komt werknemer in aanmerking voor vervroegde IVA?

En we geven altijd direct advies voor het vervolgtraject:

  • òf een werkaanpassing om een vastgelopen situatie vlot te trekken
  • òf een spoor 2 traject
  • òf een vervroegde IVA aanvraag

Bovendien brengen we ook de financiële en wettelijke consequenties voor de medewerker in beeld van verschillende scenario’s gedurende de komende jaren.