Re-integratie spoor 3

Uw werknemer is onlangs gekeurd door het UWV en er is vastgesteld dat er sprake is van verminderde arbeidsproductiviteit ten gevolge van een beperking. Dit heeft geresulteerd in een WGA uitkering. Na aanvang van de WGA uitkering bent u als werkgever nog 10 jaar lang verantwoordelijk. Niet alleen voor de kosten van de uitkering, maar ook voor de re-integratie van de werknemer.

Door het benutten van de vastgestelde restverdiencapaciteit (wat de werknemer theoretisch nog zou kunnen verdienen) beperkt u niet alleen uw schadelast, maar draagt u ook zorg voor het behoud van een redelijk inkomensniveau voor uw werknemer.

Hoe ziet een 3e spoor traject eruit?

Bij een 3e spoor traject kijken we naar wat er al gedaan is aan re-integratie en bieden we een oplossing die ge-richt is op de kortste en meest effectieve weg naar werk. Door inzet van interventies zoals scholing, werkervaringsplaatsen, zelfstandig ondernemerschap, jobhunting en intensieve begeleiding maken wij het verschil. Wij kennen de lokale arbeidsmarkt en zijn in staat om de vertaalslag te maken tussen de restverdiencapaciteit van uw (ex-)werknemer en het aanbod van passend werk.

Naast creativiteit in denken en doen maken wij gebruik van slimme ICT oplossingen en begeleiden uw werkne-mer stap voor stap naar nieuw perspectief. We bekijken alle mogelijkheden om te komen tot maximale inzet-baarheid. De (financiële) belangen worden inzichtelijk en transparant gemaakt en er is weer een concreet Plan van Aanpak, gericht op de kortste en meest adequate weg naar passend werk!