Re-integratie spoor 3

Er is vastgesteld door het UWV dat er bij uw werknemer sprake is van verminderde arbeidsproductiviteit als gevolg van een beperking. Hiermee heeft uw werknemer recht op een WGA-uitkering. Als werkgever bent u 10 jaar lang verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. U bent verantwoordelijk voor zowel de kosten als re-integratie van de werknemer.  

U kunt uw schadelast beperken voor de vastgestelde restverdiencapaciteit te benutten. Daarnaast houdt uw werknemer zelf een het inkomen op een redelijk niveau.

Hoe ziet een 3e spoor traject eruit?

Bij een 3e spoor traject kijken we naar wat er al gedaan is aan re-integratie en bieden we een oplossing die ge-richt is op de kortste en meest effectieve weg naar werk. Door inzet van interventies zoals scholing, werkervaringsplaatsen, zelfstandig ondernemerschap, jobhunting en intensieve begeleiding maken wij het verschil. Wij kennen de lokale arbeidsmarkt en zijn in staat om de vertaalslag te maken tussen de restverdiencapaciteit van uw (ex-)werknemer en het aanbod van passend werk.

Naast creativiteit in denken en doen maken wij gebruik van slimme ICT oplossingen en begeleiden uw werkne-mer stap voor stap naar nieuw perspectief. We bekijken alle mogelijkheden om te komen tot maximale inzet-baarheid. De (financiële) belangen worden inzichtelijk en transparant gemaakt en er is weer een concreet Plan van Aanpak, gericht op de kortste en meest adequate weg naar passend werk!