Re-integratie spoor 1

Het komt vaak voor dat terugkeer naar eigen werk, na een periode van arbeidsongeschiktheid, vanzelf gaat. Als dat niet het geval is, hoe zorgt u er dan voor dat de terugkeer naar werk binnen uw bedrijf zo goed mogelijk verloopt?

Werknemers vinden de terugkeer naar eigen werk vaak spannend. Meerdere factoren hebben hier invloed op. Denk hierbij aan de verandering van de belastbaarheid, interne veranderingen binnen het bedrijf, eerdere ervaringen op de werk vloer. Deze factoren hebben invloed op het vertrouwen van de werknemer.

Terug in eigen werk

Tijdens het re-integratieproces komen er vaak verschillende vragen naar voren vanuit de werknemer en de werkgever: Hoe groot is de kans op een terugval? Waar moet de werkgever specifiek rekening op de mee houden op de werkvloer nu er een diagnose is gesteld? Is het werk nog wel leuk genoeg? Hoe ga ik alles wat ik heb geleerd toepassen om in de toekomst een terugval te voorkomen?

Impuls BV beschikt over ervaren specialisten om de werknemer terug te laten keren na een periode van arbeidsongeschiktheid. Om tot een passende oplossing te komen zetten wij verschillende dienstverlening inzetten. De verschillende dienstverlening bestaat uit arbeidsdeskundig onderzoek, loopbaanonderzoek, loopbaanadviestraject, assesments, loopbaancoaching, coaching, mediation en outplacement.