Re-integratie spoor 2

Uw werknemer dreigt zijn baan te verliezen vanwege uitval of kan nog maar gedeeltelijk werken. Het UWV verwacht van u de juiste inspanningen en zal deze streng toetsen. Een complexe situatie waar vaak een spanningsveld ontstaat tussen kosten, opbrengsten en de menselijke kant.

Daarnaast ziet u als werkgever graag dat uw werknemer met zorg en aandacht wordt begeleid, maar wel met resultaat. En wat zegt uw werknemer straks tegen een nieuwe werkgever over de huidige situatie en mogelijke beperkingen? Wij zoeken samen naar passende antwoorden en oplossingen.

Hoe ziet een 2e spoor traject eruit?

Onze begeleiding is erop gericht mensen op de lange termijn zelfredzaam en zelfvoorzienend te laten zijn. Met de start van een re-integratietraject bieden wij een oplossing op maat. Wij geven, stap voor stap, inzicht in alle aspecten die om de hoek komen kijken als men op zoek moet gaan naar een nieuwe baan. Wij begeleiden uw werknemer bij het ontdekken en verder ontwikkelen van zijn talenten en kwaliteiten.

Wij kennen de lokale arbeidsmarkt en zijn in staat om de vertaalslag te maken tussen de toegevoegde waarde van uw werknemer en het aanbod van passend werk. Wij gebruiken hierbij `slimme’ systemen zoals een unieke zoekmachine voor zowel vacatures als werkervaringsplaatsen. Daarnaast zetten wij jobhunters in, waardoor wij zeer succesvol zijn in het uitplaatsen van onze kandidaten.

Wij leveren maatwerk en stemmen een traject af op uw specifieke vraag, situatie en organisatiecontext.